Voorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Assinkvakantiewoning te Lettele. 

 

1. Algemene bepalingen

Deze huurovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op Assinkvakantiewoning in Lettele, dat uitsluitend bestemd is als recreatiewoning. De huurder kan zich in geen enkel geval beroepen op enig recht, langer te verblijven dan de overeengekomen huurperiode, dan alleen na overeenstemming met de verhuurder. Met het betalen van  het gehele bedrag verklaart u als huurder de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en te hebben geaccepteerd.

2. Reservering en betaling

 

2 a. Betaling van het restantbedrag

Het totaalbedrag , moet uiterlijk 4 weken voor de aanvang van de overeengekomen huurperiode door ons zijn ontvangen. Als u na herhaald verzoek nog niet heeft betaald, dan zal dit gezien worden als een annulering en zijn de annuleringsvoorwaarden, zoals genoemd in artikel 3 van toepassing. Wij hebben dan tegelijkertijd het recht de betreffende vakantiewoning opnieuw voor verhuur aan te bieden. Na ontvangst van het totaalbedrag wordt de huurbevestiging zo spoedig mogelijk aan u toegezonden.

2 c. Maximum aantal bewoners

In de vakantiewoning mogen niet meer personen logeren, dan het overeengekomen aantal. Dit met een maximum van 6 volwassenen. Indien dit aantal overschreden wordt, kan diegene die de ontvangst regelt, de toegang tot de vakantiewoning aan deze extra personen ontzeggen. 

2 d. Borg

Na controle en schoonmaak van de woning zal de borg worden teruggestort, eventueel onder aftrek van kosten voor het herstel van achteraf geconstateerde schade aan de woning en/of inventaris. Borg is € 200,00 

2 e. Schoonmaakkosten, toeristenbelasting en gas, water en licht

U dient de vakantiewoning na de overeengekomen huurperiode “bezemschoon” en opgeruimd, bedden afgehaald en in de bijkeuken neerleggen, gebruikte handdoeken etc  in de bijkeuken neerleggen. vuilnis gescheiden in de daarvoor aan gewezen bakken.  De koelkast leeg en schoon en te zorgen dat het servies, bestek, pannen etc. schoon zijn.  De douche en toilet dienen haarvrij en ogenlijk schoon te zijn De schoonmaakkosten  bedraagt € 95, - . Dit bedrag is inclusief gas, water en licht bij normale energie prijzen, indien deze verhoogd worden,  wordt er gekeken en berekend naar de prijzen die op dat moment gelden. Mocht blijken dat er overmatig gebruik is gemaakt van gas,water en licht zal er een nacalculatie plaats vinden op basis van de gebruiksperiode. 

Toeristenbelasting is € 1,00 pppn dit dient te worden voldaan via een tikkie of contant bij aankomst.

2 f. Huisdieren

Honden zijn toegestaan mits:

 Honden dienen ten alle tijden aangelijnt te zijn op het terrein

 Honden dienen vlo vrij en zindelijk te zijn.

Honden mogen niet alleen in het huisje achter blijven.

In overleg mogen honden in de woonkamer. Ze mogen niet op de banken, deze dienen hondenhaar  vrij te blijven en schoon.

honden dienen snachts in een bench te slapen.

honden mogen nimmer op de bovenverdieping komen!

huisje dient hondenhaar vrij te zijn bij vertrek, indien dit niet het geval is worden er extra schoonmaakkosten berekent! voor tijd en extra schoonmaken.

 

 

2g.

Fietsen kunnen in een afgesloten ruimte geplaatst worden. 

2h. Paard Mee.

U dient zelf een aansprakelijksheidsverzekering voor uw paard te hebben afgesloten.

3. Annulering

3a Annulering door de huurder

kort vakantieverhuur !
Elke annulering moet schriftelijk of per mail aan ons worden gemeld. Indien u de reservering onverhoopt wilt annuleren dient u rekening te houden met annuleringskosten, die wij aan u doorberekenen. Als u van 2 maanden tot 1 maand vóór de huurdatum annuleert zijn de annuleringskosten 85% van de huursom . Bij annulering van 1 maand of minder voor aankomst zijn de kosten 90%, bij minder dan 7 dagen is dit 100%. Indien u geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen enkele terugbetaling plaatsvinden. 

 Corona

Boekingen kunnen niet geannuleerd worden , voortvloeiend door Corona maatregelen.

Er wordt geen geld terug gegeven indien men annuleert wegens Corona 

u kunt hier geheel op u eigen verblijven, de sleutel kunnen we afspreken waar u die kunt pakken, dus het kan geheel contactloos indien u dit wilt!

3b Annulering door verhuurder

Indien wij door onvoorziene omstandigheden, dan wel door overmacht een huurovereenkomst moeten annuleren buiten onze schuld om , zal de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gesteld er zal geen terugbetaling van de aanbetaling plaatsvinden.

4. Verantwoordelijkheden

 

4 a. voor langere verhuur van een aantal mnd diend men zelf een annuleringsverzekering af te sluiten! daar deze mnd met aangepaste prijzen lang van te voren worden vastgezet en deze dienen dan ook ten alle tijden voor de volle 100%  betaald te worden!

4 b. Verantwoordelijkheden van de verhuurder

· Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor:

· Enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de gast, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten onze wil om.

· Ongemakken en/of voor onderbreking van water, gas of elektriciteit, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeenten enz.

· Voor letsel berokkend, aan de huurder(s) door welke oorzaak deze schade of letsel ook is ontstaan. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig. U dient hiertoe een eigen (reis)verzekering te hebben afgesloten.

4 b. Inventaris en staat van de vakantiewoning

Indien, de informatie betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair, het maximum aantal bewoners of desbetreffende voorzieningen niet juist blijken te zijn, dan dient u ons hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, zodat wij het één en ander kunnen oplossen. Het huis dient schoon en netjes te worden aangetroffen. Is dit niet het geval, dan moet dit eveneens gemeld worden zodat het één en ander kan worden verholpen. Daarna is aanspraak niet meer mogelijk. Bij het vertrek dient de huurder de totale woning “bezemschoon” achter te laten. Uiteraard zorgt u er ook voor dat het servies, bestek, pannen etc. schoon zijn.

4c Gebruik van het verblijf

Onze vakantiewoning is een vakantieverblijf in een stille omgeving, bedoeld voor vakantie, ontspanning en rust. U houdt rekening met de aard en de bestemming van de omgeving en met de wensen en behoeften van medebewoners.

4d  Vuurwerk

Het is verboden om vuurwerk af te steken in welke vorm dan ook!!

 

5 Klachten en geschillen

Ondanks onze zorg en inspanning kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft, met betrekking tot uw vakantieverblijf. Deze klacht kunt u uiterlijk 5 dagen na vertrek schriftelijk bij ons indienen. De klacht zal dan met de grootste zorg worden behandeld.