Historie

Boerderij Erve `t Assink is een boerderij die dateert uit 1399 .
In 1452 was het "Het Heilige Geestgasthuis" en de eigenaar was Erve Assink.

Daarna kwam het in particuliere handen. In 1545 verkocht Sweer Assijnck het goed aan Herman Hessels en zijn vrouw Albertha. Hij liet de gronden lange tijd braak liggen, zodat het kapittel van Sint Pieter te Utrecht zijn jaarlijkse recht van uitgang in rogge en mout niet kon incasseren.

Toen de rentmeester van het kapittel hoorde dat er weer werd geboerd, werd Hessels dikwijls door de rechter tot betaling gemaand, maar hij gaf nimmer gehoor. Uiteindelijk en bij toeval troffen de rentmeester en Herman
Hessels elkaar in 1559 te Goor. Zij kwamen overeen dat Hessels voor de achterstand in dat jaar nog 18 daalders zou betalen. Twee eeuwen later waren Gerrit Assink en zijn vrouw Janna Eskes Bottermann de pachters.

Daarna volgden de families Roterdink en Drost.

De familie Grootentraast heeft als laatste hier het boerenbedrijf uitgeoefend.

In 1993 kreeg de boerderij een woonbestemming.

 

 

AssinkBoerderij 1983

Vroeger stond er nog een mooi rond karnhuisje bij de            Dit is een foto van de Boerderij uit 1983 toen er

Boerderij helaas staat ie er nu niet meer!!                                nog geboerd werd door de Fam.Grootentraast.